แก้พิษงู พิษแมลงด้วยพญายอ

พญายอ เป็นไม้เถา ลำต้นเลื้อยไปตามดิน หรือทอดพันไปกับต้นไม้อื่น ๆ ใบเดี่ยว ใบเรียวยาวปลายแหลม ออกดอกเป็นช่อ บริเวณปลายกิ่งมีสีแดงอมส้ม บริเวณดอกจะมีขนเหนียวโดยรอบ ขยายพันธุ์โดยการปักชำ พญายอนิยมปลูกไว้ตามบ้านเรือน เพื่อใช้แก้พิษจากแมลงหรือแก้พิษเวลาโดนงูกัด